Create & Connect...

Algemene informatie


De GiD (GPS interface Device) is een “black box” die de communicatie verzorgt tussen een dispatching systeem en een Garmin GPS.

De GiD ontvangt via een SDS bericht van een aangesloten TETRA Terminal (Radio) GPS coördinaten met bijhorende tekst (bijvoorbeeld adresinformatie en/of incident informatie) van een dispatching systeem en zorgt ervoor dat de GPS aangestuurd wordt.  Afhankelijk van de GiD configuratie kan er informatie teruggestuurd worden naar het dispatching systeem zoals onder andere:


 • GPS Statusinformatie:
 • bestemming is aangekomen op GPS
 • bestemming is gelezen door GPS gebruiker
 • bestemming is geactiveerd door GPS gebruiker
 • bestemming is binnen een ingestelde perimeter bereikt door GPS
 • bestemming is verwijderd door GPS gebruiker
 • geschatte afstand en tijd tot bestemming berekend door de GPS
 • huidige positie van het voertuig
 • automatische vertrek informatie: het voertuig heeft een minimum afstand afgelegd van 30 meter
 • GiD informatie
 • configuratie info van de GiD kan opgevraagd worden
 • wijzigingen in configuratie parameters kunnen automatisch aan de dispatching centrale gemeld worden
 • wijziging van TETRA Terminal kan automatisch aan de dispatching centrale gemeld worden bij gebruik van draagbare radio’s in een carkit
 • Bij de drukknopversie van de GiD kunnen 2 SDS berichten en 2 statusberichten geprogrammeerd worden per knop.  Elk bericht kan naar afzonderlijke radio’s gestuurd worden.  De statusmeldingen geprogrammeerd op de TETRA Terminals (Radio) kunnen hierdoor visueel gemaakt worden (met tekst) en de functies kunnen uitgebreid worden.  Enkele voorbeelden:
 • statusmelding (vertrek, aankomst, terugkeer, vrij op basis,…) bij een ambulance van een brandweerkorps: één knop verstuurt een statusbericht naar de provinciale 100-centrale, een statusbericht naar de zonale dispatching, een tekstbericht naar de wachtoverste en een tekstbericht naar de locale dispatching.
 • openen van poorten, deuren en slagbomen via uitgangen op de dispatching centrale
 • status van brandweervoertuigen aan de dispatching centrale met automatisch rapportage voor verslaggeving

 


Bestemmingen overbrengen naar de GPS


Het overbrengen van een bestemming op de GPS via de GiD gebeurt enkel met behulp van GPS coördinaten.  Aansturen met behulp van adresinformatie zoals stad en straat is niet mogelijk.

Het is mogelijk om naast de GPS coördinaten bijkomende adresinformatie te versturen en zichtbaar te maken op het scherm van de GPS.

Het ontvangen van een bestemming wordt door de Garmin GPS zichtbaar gemaakt door het verschijnen van een vlag-pictogram, ongeacht het scherm waarin de GPS gebruiker zich op dat ogenblik bevindt.  Door het aanraken van het vlag-pictogram wordt de bestemmingslijst zichtbaar gemaakt.  Hierin kunnen één of meerdere bestemmingen onder zitten.  Door de bestemming aan te raken, kan de bestemming geactiveerd worden.Statusinformatie over de bestemmingen in de GPS


De GiD is voorzien van de mogelijkheid om statusinformatie terug te koppeling over ontvangen bestemmingen te versturen via SDS berichten zoals onder meer:

 • “Bestemming ontvangen” – de verzonden bestemming is ontvangen door de GPS
 • “Bestemming gelezen” – de bestemming is gelezen door de gebruiker van de GPS
 • “Bestemming geactiveerd” – de bestemming is geactiveerd door de gebruiker van de GPS
 • “Bestemming bereikt” – de gebruiker heeft op de GPS aangegeven dat de bestemming bereikt is
 • “Bestemming gewist” – de bestemming is gewist door de gebruiker
 • “Verwachte tijd tot aankomst” – de GiD verzendt de verwachte tijd tot aankomstTekst overbrengen naar de GPS


Het is mogelijk om naast bestemmingen ook SDS tekstberichten, die door de met de GiD verbonden TETRA Terminal (Radio) ontvangen worden, zichtbaar te maken op het scherm van de GPS.   Als deze optie actief is zullen de SDS berichten zullen uit de TETRA Terminal (Radio) verwijderd worden.Verlichte druktoetsen


De GiD-versie met druktoetsen is voorzien van 12 verlichte druktoetsen.  De frontpaneel is voorzien van een inschuifopening om tekstlabels voor de druktoetsen te schuiven.  Deze GiD kan geconfigureerd worden om in 10-knoppen- of 12-knoppenmode te werken.  Voor de achtergrondverlichting zijn er eveneens verschillende mogelijkheden voorzien.


In de 10-knoppenmode werken de 2 rechtse druktoetsen als annulatie- en bevestigingstoets.  Op de overige 10 toetsen kunnen 2 status- en 2 SDS-berichten gedefinieerd worden.

Door het drukken van een toets zullen de geprogrammeerde berichten niet onmiddellijk verstuurd worden.  De berichten worden pas verstuurd na het drukken van de bevestigingstoets ( ZEND ).  De gebruiker heeft de mogelijkheid om de gekozen toets te annuleren met de annulatietoets ( CANCEL ). Afhankelijk van de geprogrammeerde achtergrondverlichtingsmode zal de gedrukte toets al dan niet anders oplichten of knipperen ten opzichte van de andere toetsen.In de 12-knoppenmode kunnen alle 12 toetsen gebruikt worden om status- en/of SDS berichten te versturen.  Door het drukken van een toets zullen de geprogrammeerde berichten onmiddellijk verstuurd worden, annulatie of wijziging is hier niet meer mogelijk.  Afhankelijk van de geprogrammeerde achtergrondverlichtingsmode zal de gedrukte toets al dan niet anders oplichten of knipperen ten opzichte van de andere toetsen.Storingen en reset

In geval van storing (eg. Connectie met radio verloren) zal de achtergrondverlichting van GiD-versie met druktoetsen knipperen met een interval van 1 seconde.


Door de toetsen linksboven en rechtsonder gelijktijdig in te drukken wordt de GiD gereset (zie afbeelding).  Ook de GiD versie zonder druktoetspaneel (zwart front met FGS Pro logo) is voorzien van 2 druktoetsen.  Deze zijn op het voorzijde van de GiD voelbaar: één aan de linkerzijde van de GiD, rechts van het FGS Pro logo, en één aan de rechteronderzijde van de GiD.  De posities komen overeen met de aangeduide druktoetsen van de GiD-versie met druktoetsen in onderstaande afbeelding.


FGS Pro 2016 © Copyright

This website uses cookies. By clicking 'Accept' you agree to our use of cookies.

Accept